torsdag 5 november 2015

Hjärtats mystik och intelligens


Ny forskning visar att hjärtat inte bara är en mekanisk pump som man tidigare trott, det har också sin egen intelligens. Man har bland annat upptäckt att även hjärtat har neuroner. Hjärtats elektriska fält är cirka sextio gånger starkare än hjärnans och dess magnetiska fält är cirka fem tusen gånger starkare.

Fältet kan mätas långt utanför kroppen och kan kommunicera med universums elektromagnetiska fält. Det innebär att vi genom våra inre upplevelser kan påverka världen utanför.

Vilket ansvar har vi inte då för våra tankar och känslor. Att lära sig lyssna på sitt hjärtas intelligens är en viktig del i en livsstilsförändring för hjärtat vet alltid vad som är bäst för dig, det är min övertygelse. Men vi har fortfarande mycket att lära om hjärtats olika funktioner.Efter en helg tillsammans med 300 andra personer i Universal Hearts Mentorsprogram, har min känsla av dessa fält förstärkts. Det skapas en otrolig varm energi bland människor som medvetet söker kontakt med hjärtats kraft, det är min erfarenhet. 


Vi har alla krafter bortom vad vi tidigare föreställt oss.

***