tisdag 6 februari 2018

LIVSVAL
Att jag lärt mig en sak innebär inte att jag är bättre än den som ännu inte haft möjlighet att lära sig just detta. Den personen kanske går en helt annan livsutbildning och har därför lärt sig - eller ska lära sig - andra saker. ♥ ♥ ♥

Med denna inställning är det mycket lättare att handskas med andras irritation, aggression och frustration för jag har ju själv varit där. Och lärt mig av mina känslouttryck. Vad som egentligen ligger bakom vreden, frustrationen eller sorgen.

Jag var tvungen att gå igenom allt för att lära mig - och detsamma kanske min medmänniska behöver - tänker jag.

Så idag kan jag se med kärlek - och en viss medkänsla - på alla stressade, frustrerade och ibland oförskämda människor jag möter.


Och jag hoppas att de också lär sig för livet blir så mycket skönare och enklare när man inte är ett offer för sina känsloyttringar.

Tidigare publicerad  2012-03-27  i Metrobloggen

        

       (Eftersom Metrobloggen inte längre finns publicerar jag delar av mina gamla bloggar här igen)