tisdag 12 januari 2016

MENINGEN MED LIVETVi har nog alla en bild av hur vi vill vara. Hur vi vill att andra ska uppfatta oss. Men vi kanske inte har funderat så mycket över om den bilden kommer från vårt hjärtas önskan – eller från vår omgivnings förväntningar på oss. Eller snarare vad vi tror de förväntar sig, för det kanske inte stämmer med verkligheten.

Jag tror, att för att kunna utveckla hela vår potential, behöver vi först finna våra unika gåvor. De som göms så länge bilden vi skapat om oss själva utgår från andras syn på oss. När vi skalar av oss det lagret kan vi finna skatten djupt inom oss, det är min övertygelse.

Så hur vet jag om min bild av mig är sann eller inte? Om jag känner den mista tvekan, om jag känner otrivsel, tvång eller liknande – då är den inte sann. Men när jag upplever glädje och lust – då är jag nära mitt sanna jag. För i mitt hjärtas visdom finns sanningen om mig själv. Där, i glädjen, lusten och passionen, kan jag finna mina unika gåvor. Gåvor jag sedan kan utveckla och dela med mig av. Lite som att finna sitt eget unika instrument, att lära sig spela mästerligt på det för att slutligen vara en del av universums hela fantastiska symfoniorkester.

För jag är övertygad om att vi alla har unika gåvor, våra speciella instrument – och att det är vårt ansvar att lära oss spela på dem efter bästa förmåga för att slutligen dela med oss av dem. Så utvecklas vi alla som människor. Så utvecklas universum.


Det här är min bild av meningen med livet. Kanske du ser det på ett annat sätt – och inget av det är fel. J


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar