lördag 2 januari 2016

Tack År 2015! Välkommen År 2016!


Ett årsskifte är, för mig, bra dagar att reflektera över vad jag lärt mig under året som gått
- och vad jag önskar av nästa år.Tack år 2015 för alla njutningsfulla, glädjerika stunder – men också för alla utmaningar.

Den största utmaningen har nog varit att inte falla i förtvivlan över vårt samhälle som jag tyckte blev mer och mer omänsklig. Sorg över människors kallsinnighet och ogästvänlighet mot de flyktingar som kommit hit. Sorg över krig, terrordåd, läkemedels- och livsmedelsföretagens girighet – och ren flat dumhet hos våra myndigheter som tillåter detta (för de kan väl inte vara köpta?)

Jag upplevde också svagare tillit till mig själv, mina förmågor. Vad kunde jag göra? Fanns där någon mening med mitt liv? 

Ordlös, utsiktslös. Famlar i blindo, insvept i dimstråk. Mållös, framtidslös.
Längtan till klarhet och ljus.
2015-11-29

Dessa tankar fick mig också att tvivla på mänsklighetens utveckling till högre medvetenhet – en tro som tidigare varit stark hos mig. En tro att allt som händer leder just till att vi, som kabbalan säger, blir medskapare i universum.Men nu upplever jag att något förändrats hos mig. Jag såg mina destruktiva tankar, min rädsla att allt skulle vara meningslöst, jag insåg att de inte tillför något – och nu när jag erkände det förändrades min känsla till hopp och tillit. Igen. Även mina drömmar de senaste nätterna har haft positiva budskap.

Behövde jag den här tiden av tvivel för att klarare förstå tankens kraft? Behövde jag tappa tilliten för att få möjlighet att bygga upp en ny, starkare och mer klarsynt övertygelse? För det var mina tankar om världen som gjorde mig nedstämd, som gav mig känslan av meningslöshet. Tankar baserad på den kunskap jag fått från media. Media som bara verkar lägga fokus på katastrofer och trauman – väldigt sällan på goda nyheter. Ibland kan jag undra om det finns en dold agenda bakom, något som vill få oss att ge upp hoppet, bli passiva åskådare i medias teater fylld av förnedringstv och dokusåpor. Lättmanipulerade. Ja, jag blev också påverkad, trots min medvetenhet. 

Men goda nyheter finns, det gäller bara att leta. Good News Magazine till exempel är en tidskrift med enbart positiva nyheter.

Ett annat exempel på goda nyheter

***

Mitt löfte till mig själv för år 2016 är att mer noga granska alla mina destruktiva tankar och ord, som ju är uttalade tankar. Att, när jag läser, ser, hör något jag upplever destruktivt fråga mig; Är detta sant? Kan jag göra något åt det? Är det konstruktivt att tänka så här? Tillför dessa tankar energi? Om svaren är nej på samtliga släpper jag tanken. Enkelt – men kanske inte alltid lätt. Men det är bara att träna.


Jag behöver också träna mer på att vara närvarande. Närvarande i nuet, i mig själv, för hur ska jag annars upptäcka mina destruktiva tankar? 
När jag ändrar mina tankar - ändrar jag då inte också min verklighetsuppfattning? Visst är det så.
Så nu tänker jag skapa mig en mer konstruktiv energigivande verklighet där allt är möjligt. Hur tänker du?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar