måndag 19 september 2016

Den totala friheten - är det att vara helt fri från behov?

Behov som vi själva, våra egon, skapat för att definiera vilka vi vill vara. Behov som förstärker murarna på våra egenhändigt byggda fängelser av trygghet. För det som begränsar oss är oftast inte andra människor utan de krav och förväntningar som vi själva ställer på oss.Behoven tvingar oss ofta att kompromissa för att få dem uppfyllda. Att anpassa oss efter andra för att få den bekräftelse vi just då tycker vi behöver. Egots behov att ständigt ha mer, bättre, större, häftigare fängslar oss mer effektivt än den mest rymningssäkra bunkern. För egots behov tar aldrig slut. Det här är den totala ofriheten. Behovet att dela våra erfarenheter med andra, behovet att rädda dem vi älskar. Listan kan göras lång.

Att vara fri från behov innebär för mig att vara fri att säga JA till Livet, JA till Närvaron. För i närvaron, i nuet, är jag totalt fri. Fri från det förgångna, fri från framtiden.

Fri att vara, fri att älska.
Fri att välja fängelsets trygghet om jag så vill.
Fri att bestiga de högsta berg. Fri att hoppa över kanten.
Fri Att Välja Precis Vad Jag Vill Uppleva.

FRI!!

Denna skrev jag innan jag blivit vän med mitt Ego - som numera inte längre är den rädda varelse/energin hon tidigare var. 

Publicerad 2008-10-15 i Metrobloggen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar