söndag 30 september 2012

Lyskraft!Vågar du vara i din egen lyskraft? Vågar du utmana Jante och Luther och därmed dra till dig avundsjuka från de som (ännu) inte vågar? 

Är du medveten om att när du har modet att lysa punkterar du din inneboende Jante - som en ballong pyser han ut till en skrymplig liten varelse.

Är det inte så att för att nå verklig framgång behöver du vara förankrad i ditt inre ljus av glädje, passion och lust?
I hjärtats motivation!

“Our deepest fear is not that we are inadequate.
Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.
It is our light, not our darkness that frightens us most.
We ask ourselves, 'Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, and famous?'
Actually, who are you not to be? You are a child of God.
Your playing small does not serve the world.
There is nothing enlightened about shrinking so that people won't feel insecure around you. We were born to make manifest the glory of God that is within us.
It's not just in some of us; it's in all of us. And when we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same.
As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others
~Marianne William~Inga kommentarer:

Skicka en kommentar