måndag 28 maj 2012

Den totala friheten ...

...är det att vara helt fri från behov?Behov som vi själva, våra egon, skapat för att definiera vilka vi vill vara. Behov som förstärker murarna på våra egenhändigt byggda fängelser av trygghet. För det som begränsar oss är oftast inte andra människor utan de krav och förväntningar som vi själva ställer på oss.

Behoven tvingar oss ofta att kompromissa för att få dem uppfyllda. Att anpassa oss efter andra för att få den bekräftelse vi just då tycker vi behöver. Egots behov att ständigt ha mer, bättre, större, häftigare fängslar oss mer effektivt än den mest rymningssäkra bunkern. För egots behov tar aldrig slut. Det här är den totala ofriheten. Behovet att dela våra erfarenheter med andra, behovet att rädda dem vi älskar. Listan kan göras lång.

Att vara fri från behov innebär för mig att vara fri att säga JA till Livet, JA till Närvaron. För i närvaron, i nuet, är jag totalt fri. 

Fri från det förgångna, fri från framtiden.
Fri att vara, fri att älska.
Fri att välja fängelsets trygghet om jag så vill.
Fri att bestiga de högsta berg. Fri att hoppa över kanten.

Fri Att Välja Precis Vad Jag Vill Uppleva.


FRI!! 
Foto från nätet


Vad är då skillnaden mellan behov och starka önskemål? 
Jo...
Behov gör man allt för att få uppfyllda medan uppfyllandet av ett önskemål tacksamt tas emot.

Så jag tar tacksamt och öppet emot alla gåvor livet och universum vill ge mig.
Enligt mina önskemål. : )

1 kommentar: