onsdag 2 maj 2012

"The mind is a powerful tool. Are you using yours wisely?"Jag är övertygad om att vi alla har förmågan att påverka vår omgivnings energi - vi gör det dagligen och oftast omedvetet. Vem har inte känt av energin i ett rum vi stiger in i, atmosfären i en buss, ett mötesrum. Oftast gör vi det omedvetet, vi "läser" av det andra skickar ut. Deras tankar och känslor. Och kan vi känna detta är det inte så svårt att förstå att vi själva också skickar ut känsloenergier.

Därför påstår jag att vi inte bara är ansvarig för våra handlingar och ord - utan också för våra tankar. Vi är ansvariga för all energi vi sänder ut - och för vad den ställer till med.
*

(från min gamla blogg - passar bra)

Läste nyligen om en intressant studie som gjorts med fMRI (funktionell magnetröntgen) där resultatet tydligt visade att det behövs enbart ett ord som associeras med smärta, som t.ex. ”olidligt”, ”svår smärta” etc. för att aktivera smärtresponsen i hjärnan. Och läkarens ord ”det här kommer att göra ont” innan en behandling, räcker för att sätta igång smärta. (Källa: WebMD)

Så – ord kan verkligen göra ont. Inte bara emotionellt utan även fysiskt. Och orden du säger för att skada någon annan, skadar den då också inte dig själv? Oss alla? Visar inte detta att vi kan påverka vår omgivning i mycket större utsträckning än vi tidigare trott?

Så måste det ju vara! Vi är bara olika känsliga för orden, beroende på vår känslomässiga erfarenhet av just det ordet. Ordet ”olidligt” t.ex. har inte samma emotionella betydelse för någon som aldrig upplevt olidlig smärta, som det har för t.ex. en cancerpatient.

Med vetskapen att ord kan göra ont, är det då inte konstigt att så många mår så dåligt idag? Alla negativa smärtfyllda ord vi matas med dagligen i media, alla hårda ord politiker emellan, etc. etc. måste ju skapa ett tumult i hela smärtapparaten. Visserligen kan vi välja bort en del av detta negativa flöde, genom att undvika actionfilmer, tv-nyheter, dokusåpor och förnedringstv, och för någon med kronisk smärta kan detta vara livsnödvändigt. (jag talar av egen erfarenhet, har blivit mycket duktig på att känna igen all form av smärtretning utifrån)

Det viktigaste vi, som enskild individ, kan göra är att noga granska vilka ord vi använder. Ord, men framför allt tankar, som ju är tysta ord. Att känna igen och utesluta alla ”smärtord” som har en emotionell betydelse för oss. Det här är inte lätt, framför allt att hålla koll på våra tankar, vi kan bara göra vårt bästa. För vi har ett ansvar, inte bara för vår kropps välbefinnande, utan också för hur vi påverkar vår omgivning.

Men tänk! Om ”smärtord” kan ge smärta, borde då inte deras motsats ”välbefinnandeord” ge just detta? Visst är det så, jag tänker på kraften av affirmationer.

Så, för varje negativt ”smärtord” jag hör, väger jag genast upp det med två positiva ”välbefinnandeord”.

Det borde ta udden av smärtreaktionen. : )

*

Om vi alla - allt levande - sitter ihop i ett ofantligt energinätverk - som jag tror - då är det självklart och logiskt att  allt vi gör, tänker och känner påverkar "nätet". 

Vilket ansvar vi har för vår verklighet, vår omgivning.

*

Vårt ansvar slutar inte vid våra ord och handlingar - vi är också, som jag nämnt, ansvariga för våra tankar - och den energi de sänder ut. 

*

Vill du veta mer? Kolla denna video

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar